Намирате се: FILKOM.cz » Въздушни филтри » За лакировъчни помещения

Въздушни филтри за леярни

Примарна филтрация на изтегления въздух от мястото на апликации на течни и прашни бои и секундарна филтрация на въздуха (на изхода).

Клас на филтрация: EU 1 - EU 9

Предлагаме и цилиндрични филтри от филтърна хартия или полиестер за бояджийски камери. И двата типа са подходящи за обратно и механично чистене под налягане.

Клас на филтрация: EU 4 - EU 8