Намирате се: FILKOM.cz » Въздушни филтри » За струйно пръскане

Въздушни филтри за струйно пръскане

Филтриране на въздуха от механични частици с външен изход в камери за струйно пръскане, както и за затворен кръг на филтрация на въздуха.

  • Филтърни патрони  (photo »)
  • Джобни филтри (маркучни)  (photo »)